خدمات تحصیلی

دیپلم نظری

(انسانی ریاضی تجربی)


دیپلم: نظری :

شامل رشته های انسانی –ریاضی – تجربی میباشد

داوطلبان برای دریافت دیپلم نظری میتوانددر رشته های ریاضی / انسانی / تجربی ادامه تحصیل دهند وتحصیل آسانی داشته باشند وبا دریافت خدمات آموزشی به صورت تضمینی دیپلم رسمی از آموزش وپرورش بگیرید .

داوطلبان برای دریافت دیپلم نظری باید در مدارس بزرگسال (آموزش از راه دور –غیرانتفاعی – دولتی )ثبت نام کنند وبه صورت ترم به ترم انتخاب واحد کرده ودرامتحانات شرکت کنند تا بتوانند واحد های مربوط به اخذ دیپلم را پاس کنند و دیپلم رسمی در یافت کنند

در دیپلم های نظری سال آخر یا سال 12 امتحانات کاملا نهایی بوده که دانش آموزان میتوانند از کلاس های آنلاین- حضوری- جزوات ونمونه سوالات و خدمات آموزشی که از طرف موسسه ابن سیناراه دانش برای داوطلب ارائه میشود استفاده کنند تا بتوانند نمرات قبولی با معدل بالا را بدست بیاورند.

موسسه ابن سیناراه دانش شرایطی رابرای تمام داوطلبان خصوصا شاغلین که فرصت زیادی ندارند در کلاس حضور داشته باشند فراهم کرده است تا تحصیل آسان وراحتی داشته باشند و بتوانند با حمایت موسسه تضمینی به هدف خودشان برسند .