خدمات تحصیلی

دکتری

مقطع دکترا

مقطع دکترا بالاترین سطح مقطع تحصیلی در دانشگاه های ایران میباشد تعداد علاقه مندان به تحصیل در این مقطع افزایش چشمگیری داشته است مهمترین عوامل موفقیت در آزمون دکترا کسب آمادگی لازم برای کنکور وآزمون دکترا /تکمیل کردن رزومه پژوهشی /آموزشی (کتاب –مقاله)وکسب آمادگی برای شرکت در مصاحبه است .

دروسی را که باید برای آزمون دکترامطالعه نمود مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد و دو درس زبان انگلیسی / استعداد تحصیلی میباشد

آزمون دکترا شامل دو دفترچه میباشد  

دفترچه اول سوالات اختصاصی و تخصصی و دفترچه دوم استعدادتحصیلی و زبان انگلیسی میباشد در دفترچه دوم علاوه بر استعدادتحصیلی  شامل  سئوالات تحلیلی- کمی و منطقی برای رشته های غیر مهندسی و تجسمی برای رشته های مهندسی  میباشد

آزمون دکترا دردو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه وبررسی سوابق تحصیلی و رزومه ( کتاب و مقاله )انجام میشود

در مقطع دکترا اجرای آزمون متمرکز توسط سازمان سنجش وآموزش کشور و مصاحبه وبررسی سوابق تحصیلی توسط دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد .

شرکت کنندگان در مقطع دکترا باید دارای مدرک کارشناسی ارشد ویا دکترا ویا دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد باشند.

رشته انتخابی منتخب داوطلب بارشته تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد یا دکترا حرفه ای متناسب باشد

داوطلبانی که معدل آنها کمتر از 14 می باشد حق ثبت نام و شرکت در آزمون دکترا را ندارند

شرکت کنندگان مرد در آزمون دکترا نباید از لحاظ مقررات نظام وظیفه مشکلی داشته باشند

تسلط بر زبان انگلیسی برای اساتید بسیار حائزاهمیت است ودر صورت دارا بودن مدرک زبان در جلسه مصاحبه همراه خود داشته باشید یک امتیاز مثبت خواهد بود واینکه شاید روز مصاحبه از شما خواسته شود پایانامه خود را به زبان انگلیسی توضیح دهید

طول دوره تحصیل در مقطع دکترا تمام وقت سه الی چنج سال است و دکترا نیمه وقت شش الی هفت سال

تعداد واحد های دوره تحصیل در مقطع دکترا

تحصیل در این دوره دارای دو بخش آموزش و پژوهش است 36واحد درسی در دانشگاه های سراسری و آزاد باید گذرانده شود که از این تعداد 15تا 19واحد آن واحد آموزشی که همان حضور سر کلاس ودرسی میباشد و18تا 21 واحد پژوهشی است واحد های پژوهشی همان گردآوری رساله است که در برنامه مصوب هر رشته لحاظ میشود

پذیرش دوره دکترا به دو صورت با آزمون و بدون آزمون میباشد

با آزمون داوطلبان باید در آزمون وکنکور دکترا شرکت کنند ودر صورت قبولی در آزمون برای مصاحبه دعوت میشوند

بدون آزمون :پذیرش دکترا بدون آزمون دانشگاه سراسری  استعداد درخشان باید شرایط زیر را داشته باشند

 1- داشتن معدل کارشناسی بالاتر از 16

2—داشتن معدل کارشناسی ارشد بالای 17

3-کسب حداقل 60امتیاز از موارد یاد شده در آیین نامه

4-نبود فاصله زمانی بیش از دو سال از دانش آموختگی از مقطع کارشناسی ارشد

داوطلبان بدون آزمون استعداد درخشان تنها از طریق مصاحبه حضوری مورد ارزیابی قرار میگیرند

پذیرش دکترا بدون آزمون دانشگاه آزاد :

دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر پذیرش از طریق آزمون دانشجوی دکترا استعداد درخشان هم میپذیرد شرایط پذیرش :

1-معدل بالای 5/17

2-نمره پایانامه بالای 17

3-تجانس رشته کارشناسی ارشد با دکتری (قابل توجه است که شرط تجانس رشته در پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد به معنای همنام بودن رشته مقطع ارشد و دکتری است)

4-حداکثر تا 5سال پس از اتمام مقطع ارشد

5-فارغ التحصیل بودن از مقطع ارشد در هنگام ثبت نام

6- فارغ التحصیل بودن از دانشگاه هاو موسسات آموزشی مورد تایید وزارت علوم

 در شیوه بدون آزمون ثبت‌نام با انتخاب رشته‌محل‌ها همراه بود؛ با این تفاوت که داوطلبان باید در هنگام ثبت‌نام مدارک خواسته‌شده( مدرک تحصیلی / مقاله / کتاب و…) را در سایت بارگذاری می‌کردند تا پس از بررسی مدارک آنان، امکان و یا عدم امکان حضورشان در مصاحبه با انتشار کارنامه اولیه مشخص می‌شد ومصاحبه تاثیر صددرصدی دارد ..